Vrácení a reklamace

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail


Název společnosti:     EMAKO.CZ s.r.o.
Adresa:                      Poděbradova 869, 547 01 Náchod
IČ:                              03524116


V ............................ dne......................

 

 


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy


Vážení,
dne ............... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.emako.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží značky...................................................................................................................................................................................
Toto zboží jsem převzal/a dne...........................


Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.


Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……….............. korun a ………................ korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ……….................................., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem


..............................................
(vlastnoruční podpis)


Přílohy:
1) Kopie kupního dokladu

Tato stránka používá cookies k poskytování služeb v souladu s politikou o cookies. Můžete určit podmínky uchování nebo přístupu ke cookies ve vašem prohlížeči.
Zavřít
pixel